הקלטות למענה לאחר שעות הפעילות
מה שומעים המתקשרים אליך כשהמשרד סגור?
האם תא קולי שהוקלט ע"י אחד העובדים בהיסח דעת? האם יש איזשהו מענה קולי בכלל?
האם זה מייצג את פני המשרד?
בעינינו, יש חשיבות גדולה לכל מענה קולי הנשמע בחברה.
כפי שאמרנו, בטלפון אתה נראה כמו שאתה נשמע על כן צריך למצות כל הזדמנות כדי לשפר את תדמית החברה לחזק את המיתוג.
אך שלא נתבלבל, הצורך במענה קולי שלאחר שעות הפעילות הוא לא לצרכי תדמית בלבד, במענה הקולי שלאחר שעות הפעילות יש מידע רלוונטי שיכול להקל על הלקוח בהתקשרות הבאה שלו, כמו לדוגמא המידע הראשוני והבסיסי ביותר: שהגיע למקום אליו ביקש להגיע, שעות הפעילות של החברה, כתובת או מספר פקס וחשוב לא פחות: הפנייה לאתר האינטרנט של החברה.
במענה הקולי שלאחר שעות הפעילות נוכל להעביר ללקוח פרטים להתקשרות חוזרת, וכל זאת בצורה ייצוגית ומכובדת ע"י קריינות מקצועית ומוסיקה המתאימה למיתוג החברה.
שם:
כתובת מייל:
טלפון:
מתענין לגבי:
*  This Is CAPTCHA Image